Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 06 tổ chức hội nghị thống nhất, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 15/04/2021

Chiều 13/4, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 06 tổ chức hội nghị thống nhất, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban bầu cử và thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban, các đồng chí ủy ban bầu cử huyện, và các đồng chí ủy viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 06.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2026, đơn vị số 06 có trách nhiệm phụ trách công tác bầu cử tại các xã: Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập, Gia Phương, Gia Vân, Gia Thắng, Gia Tiến và Gia Trung. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban đã quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử; triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban bầu cử ở đơn vị số 06. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 nhất là nội dung các công việc, thời gian tiến hành theo từng giai đoạn, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, biến động của cử tri, địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu, công tác tuyên truyền, công tác an ninh, trật tự …

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Bầu cử đơn vị số 06 kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Bầu cử đơn vị số 06 yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện mất dân chủ, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân - đồng chí Trưởng ban bầu cử đơn vị số 06 nhấn mạnh./.

Hồng Hạ - Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác