Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT HUYỆN GIA VIỄN 2024

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT HUYỆN GIA VIỄN NĂM 2024

Ngày 05/3/2024, UBND huyện Gia Viễn phát động Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Gia Viễn 2024 với Chủ đề "Đất và người Gia Viễn" nhằm lựa chọn những tác phẩm ảnh phản ánh vẻ đẹp độc đáo về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người Gia Viễn phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của huyện tới bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại của huyện.