Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Hội đồng nhân dân

                    

                    

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Ngày sinh: 01/10/1967

Quê quán: Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912947595

Email: hunghm.gv@ninhbinh.gov.vn

 

  

Đ/c Đặng Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày sinh: 12/9/1966

Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918 946568

Email: hungdd.gv@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

1. Ban Kinh tế - Xã hội

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Trường Lâm

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban

0945.959.177

2

Trần Quang Phơn

Phó Trưởng ban

0915.895.268

2. Ban Pháp chế

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Thanh Bình

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Trưởng ban

0912.199.129

2

Nguyễn Hồng Thanh

Phó Trưởng ban

0917.798.299