Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Hội đồng nhân dân

                    

                    

Đ/c HOÀNG MẠNH HÙNG

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0912947595

 

  

Đ/c ĐẶNG ĐÌNH HÙNG

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0918 946568

Email: hungdd.gv@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

1. Ban Kinh tế - Xã hội

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Trường Lâm

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban

0945.959.177

2

Trần Quang Phơn

Phó Trưởng ban

0915.895.268

2. Ban Pháp chế

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Thanh Bình

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Trưởng ban

0912.199.129

2

Nguyễn Hồng Thanh

Phó Trưởng ban

0917.798.299