Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Liên hệ

Trang thông tin điện tử huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn

Trưởng ban biên tập: Đ/c Vũ Thị Dược - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Thị trấn Me - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293.868.025 Fax: 02293.868.820 Email: giavien@ninhbinh.gov.vn