Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Các phòng chuyên môn của huyện

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Vũ Đức Vượng

Chánh Văn phòng

0919.996.288

vuongvd.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Anh Tú

Phó Chánh Văn phòng HC

0912.595.929

tupa.gv@ninhbinh.gov.vn

3

Đinh Thị Tuyền

Phó Chánh Văn phòng TH

0912.914.007

tuyendt.gv@ninhbinh.gov.vn

4

Bùi Minh Đăng

Phó Chánh Văn phòng

0986.442.113

dangbm.gv@ninhbinh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Bùi Hoàng Hải

Trưởng phòng

0947.676.677

haibh.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Vũ Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0916.325.229

tuanva.gv@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Tư pháp

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Tô Văn Thư

Trưởng phòng

0912.792.006

thutv.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Tạ Thị Mai Hiên

Phó Trưởng phòng

0938.811.819

hienttm.gv@ninhbinh.gov.vn

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Công Hoan

Trưởng phòng

0912.868.733

hoannc.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Toản

Phó Trưởng phòng

0943.727.585

toannq.gv@ninhbinh.gov.vn

5. Phòng Lao động thương binh và xã hội

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Thuý Hằng

Trưởng phòng

0916.686.288

hangdt.gv@ninhbinh.gov.vn

2

 

Phó Trưởng phòng

 

 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Văn Hưng

Trưởng phòng

0983.641.379

hungdv.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Thị Hằng Nga

Phó Trưởng phòng

0948.997.333

ngapth.gv@ninhbinh.gov.vn

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Anh Tuấn

Trưởng phòng

0945.049.338

tuanda.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Tạ Thanh Tuyền

Phó Trưởng phòng

0934.500.500

tuyentt.gv@ninhbinh.gov.vn

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Ngọc Chi

Trưởng phòng

0916.868.149

chitn.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Bình

Phó Trưởng phòng

0912.818.809

binhnx.gv@ninhbinh.gov.vn

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Lê Thị Thanh

Trưởng phòng

0946.767.123

thanhlt.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Hương Lan

Phó Trưởng phòng

0945.959.127

lannh.gv@ninhbinh.gov.vn

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đinh Văn Phụng

Trưởng phòng

0914.933.870

phungdv.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Đỗ Thắng

Phó Trưởng phòng

0915.555.893

thangd.gv@ninhbinh.gov.vn

3

Trần Thị Ngát

Phó Trưởng phòng

0944.543.229

ngattt.gv@ninhbinh.gov.vn

11. Thanh Tra huyện

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Dư Quốc Tịch

Chánh Thanh tra

0982.914.898

tichdq.gv@ninhbinh.gov.vn

2

Dương Nam Giang

Phó Chánh Thanh tra

0902.126.242

giangdn.gv@ninhbinh.gov.vn