Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Ủy ban nhân dân
                                                           

Đ/c Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Ngày sinh: 26/6/1976

Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 

Email: tampv.gv@ninhbinh.gov.vn

 

Đ/c Ngô Hùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Ngày sinh: 31/10/1974

Quê quán: Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913097705

Email: khanhnh.gv@ninhbinh.gov.vn

Đ/c Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày sinh: 09/3/1987

Quê quán: Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0915639698

Email: duocvt.gv@ninhbinh.gov.vn