Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Ủy ban nhân dân

Đ/c DƯƠNG ĐỨC ĐẰNG

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0913292506

Email: dangdd.gv@ninhbinh.gov.vn

Đ/c NGÔ HÙNG KHÁNH

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0913097705

Email: khanhnh.gv@ninhbinh.gov.vn

Đ/c VŨ THỊ DƯỢC

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Huyện ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0915639698

Email: duocvt.gv@ninhbinh.gov.vn