Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Các Ban XD Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội

1. Ban Tổ chức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Trường Lâm

Trưởng ban

0945.959.177

2

Nguyễn Văn Bằng

Phó Trưởng ban

0977.175.026

2. Ban Tuyên giáo

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng ban

0918.946.568

2

Lương Thị Hồng Thuý

Phó Trưởng ban

0915.430.199

3

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng ban

0946.025.789

4

Dương Thị Lan

Phó Trưởng ban

0919.983.282

3. Ban Dân vận

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Thanh Bình

Trưởng ban

0912.199.129

2

Lê Viết Bình

Phó Trưởng ban

0947.729.295

3

Lưu Danh Kiền

Phó Trưởng ban

0916.031.741

4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Giang Nam

Chủ nhiệm

0983.830.332

2

Lã Thị Thanh Tuyền

Phó Chủ nhiệm Thường trực

0945.959.259

3

Bùi Thị Hảo

Phó Chủ nhiệm

0989.369.258

5. Văn Phòng Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Hưng

Chánh Văn phòng

0978.563.139

2

Phạm Thế Quang

Phó Chánh Văn phòng

0912.757.976

3

Hoàng Thị Liên

Phó Chánh Văn phòng

0988.118.088

6. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Mai Thị Kim Dung

Chủ tịch

0945.366.080

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch

0914.968.313

7. Hội Phụ nữ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Anh Mỵ

Chủ tịch

0919.595.266

2

Trần Thị Hoàn

Phó Chủ tịch

0913.303.150

8. Hội Nông dân

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Thu Hiền

Chủ tịch

0982.855.595

2

Đinh Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch

0974.807.779

3

Vũ Văn Huyên

Phó Chủ tịch

0948.253.889

9. Liên đoàn lao động

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Thị Liễu

Chủ tịch

0912.262.556

2

Nguyễn Thanh Hương

Phó Chủ tịch

0912.607.115

10. Đoàn Thanh niên

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Thế Anh

Bí thư

0983.702.141

2

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Phó Bí thư

0984.979.024

11. Hội cựu chiến binh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Xuân Ninh

Chủ tịch

0916.031.724

2

Nguyễn Phúc Toàn

Phó Chủ tịch

 

3

Bùi Văn Thảo

Phó Chủ tịch

0384.361.965