Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT HUYỆN GIA VIỄN NĂM 2024

Thứ hai, 11/03/2024

Cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Gia Viễn năm 2024 nhằm lựa chọn những tác phẩm ảnh phản ánh vẻ đẹp độc đáo về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người Gia Viễn phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại của huyện.

1. Đối tượng tham gia: Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố trong cả nước. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi không gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.
2. Nội dung sáng tác: Các tác phẩm dự thi được chụp tại tỉnh Gia Viễn, nội dung phản ánh những những nét đẹp mang giá trị chân thiện mỹ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; những hình ảnh đẹp về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc, các loại hình trình diễn, diễn xướng dân gian; vẻ đẹp các làng nghề và nghề thủ công truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch.

3. GIẢI THƯỞNG

+ 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng

+ 02 Giải nhì, mỗi giải 3.000.000 đồng.

+ 03 Giải ba, mỗi giải 2.000.000 đồng.

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

+ Nhuận treo, chi trả theo chế độ hiện hành.

4. Các văn bản triển khai cuộc thi:

+ Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật huyện Gia Viễn năm 2024  

+ Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật Gia Viễn năm 2024  

+ Thể lệ Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật Gia Viễn năm 2024