Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thứ tư, 11/10/2023

Sáng ngày 11/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí  Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Hùng, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các ông (bà) ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo một số cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

9 tháng năm 2023, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình thế giới, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân… UBND huyện đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và chủ đề công tác năm 2023 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy dân chủ, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện, vì vậy tình hình kinh tế-xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, báo cáo, làm rõ và đưa ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu ngân sách trên địa bàn, công tác cải cách hành chính, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, công tác phòng chống thiên tai, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo lộ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo cấp trên, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng vào việc thu ngân sách nhà nước, thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác rà soát tỉ lệ hộ nghèo, tuyển quân, công tác tôn giáo, an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phương án sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025; tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác