Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thứ năm, 26/05/2022

Sáng ngày 26/5, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo một số phòng, cơ quan chuyên môn của huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức Tổ trưởng giúp Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách Bộ phận một cửa của các xã, thị trấn.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm i-Office, đẩy mạnh thực hiện chữ ký số trong cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện ký số văn bản điện tử; 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. Năm 2021, kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của huyện đứng thứ 4/8 huyện, thành phố.

Tuy nhiên, công tác CCHC của huyện trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: trụ sở và cơ sở vật chất hiện nay của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và một số đơn vị cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu công việc; việc theo dõi trả lời đối với văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn chậm, muộn; chưa đưa thủ tục hành chính (TTHC) ngành dọc theo Quyết định số 1291, ngày 07/10/20219 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của huyện. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC như: đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC các cấp.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện phân công cán bộ theo dõi, phân loại văn bản đến, đi để trả lời đối với văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác phối, kết hợp chặt chẽ nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính theo quy định; chú trọng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận công tác tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao - đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác