Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Thứ tư, 29/03/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 29/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể; các đồng chí Bí thư Đảng ủy: Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, các xã, thị trấn và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Đảng ủy các xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao, tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I, các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, theo đó: Trong quý I năm 2023, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh về “giữ vững kỷ cương; tăng cường trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; hiệu quả, thực chất” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận là động lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời trong thời gian tới đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; sự phối, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xem xét, tham mưu, giải quyết nhiệm vụ được giao có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao nhất là: Việc giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa chi tiết và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa tiến độ còn rất chậm; việc xử lý, giải quyết các trường hợp xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, vi phạm các công trình kênh mương, hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ, hành lang an toàn giao thông, hành lang đường điện…chưa quyết liệt, chưa triệt để; công tác quản lý quỹ đất công ích, đất nghĩa trang chưa chặt chẽ; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nông thôn tại một số địa phương có mặt hạn chế, còn để tình trạng để rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường; công tác tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại một số địa phương còn hình thức, chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả…

 Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, với tinh thần truy đến cùng, giải quyết triệt để, làm việc phải có kế hoạch cụ thể, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không gia hạn thời gian thực hiện, chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao... đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; chú trọng công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026; nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031; triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; thường xuyên nắm bắt diến biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch nhất là: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; không ngừng duy trì, phát huy những kết quả, tiêu chí đã đạt được theo quy định; chủ động xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2023 trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra; Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước nhất là tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo nguồn thu phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động, dịch vụ văn hóa, du lịch; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chế độ chính sách, nhất là đối với người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của công dân theo thẩm quyền ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng; không để tồn đọng, kéo dài gây ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy: Tăng cường công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện, kiên quyết xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, vi phạm các công trình kênh mương, hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ, hành lang an toàn giao thông, hành lang đường điện… theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể để xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm qua kiểm tra, phát hiện trước đây; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu để phát sinh vi phạm theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 10/12/2021; Đảng ủy các xã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện phương án dồn điền, đổi thửa chi tiết làm căn cứ chi tiết làm cơ sở đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp đổi GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa theo đúng quy định - Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh./.

Hồng Phúc - Văn phòng Huyện ủy

Bài viết khác