Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khối thi đua khen thưởng các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thứ sáu, 12/03/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 12/3, tại UBND xã Gia Trấn, khối thi đua khen thưởng các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của khối xã, thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Viễn nói chung và các xã, thị trấn nói riêng; đã khơi dậy nội lực, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo vươn lên lập thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới quê hương đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động trong năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và NTM nâng cao; làm tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút, quản lý đầu tư, nhất là cụm công nghiệp trên địa bàn, từng bước đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đ/c Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào thi đua khối các xã, thị trấn đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 của huyện, lập thành tích chào mừng kỷ niệm Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; với phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả" vì vậy các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung quán triệt tuyên truyền sâu rộng sự chỉ đạo của tỉnh, huyện về tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung phong trào thi đua của năm 2021 do Bộ chính trị, chỉnh phủ, UBND tỉnh, UBND huyện phát động để triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, không ngừng kế thừa, phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương Gia Viễn anh hùng, cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 đã vinh dự được nhận danh hiệu cờ thi đua của tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Cũng tại hội nghị, các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2021 và bàn giao khối trưởng Khối thi đua khen thưởng các xã, thị trấn cho UBND xã Gia Trấn.

Hồng Phúc - Văn phòng HĐND&UBND

 

Bài viết khác