Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa XXI nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020

Thứ sáu, 31/01/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 09/01, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa XXI nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; Đ/c Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cùng dự có Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan của huyện, các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN huyện khóa XXI và Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn.

Năm 2019, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật như: Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được trên 2,3 tỷ đồng; đã thực hiện hỗ trợ cho 70 hộ nghèo, người có công xây dựng nhà đoàn kết giá trị gần 2,8 tỷ đồng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến cuối năm 2019, số khu dân cư văn hóa đạt trên 94%, có 20/20 xã về đích NTM, xã Gia Vân đạt NTM kiểu mẫu góp phần hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020. Bên cạnh đó, công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công tác mặt trận đóng góp trong năm qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:  Mặt trận phải làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện trong năm 2020, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ đoàn kết mặt trận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Tại hội nghị UBMTTQ VN huyện đã tiến hành hiệp thương kiện toàn bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2019 - 2024 và khen thưởng cho 05 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

                                                                            Hồng Hạ - Đài Truyền thanh

Bài viết khác