Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ hai, 26/07/2021

Sáng ngày 20/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện (gọi tắt Ban đại diện) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên Ban đại diện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, theo đó: Trong 6 tháng đầu năm 2021 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đại dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp do đó hoạt động tín dụng chính sách gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện, Phòng Giao Dịch (PGD) NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị, đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng NTM trên địa bàn, nổi bật: Tính đến ngày 30/6 tổng nguồn vốn thực hiện là 314.403 triệu đồng, đạt 99,89% kế hoạch, tăng 17.732 triệu đồng so với đầu năm. PGD NHCSXH huyện triển khai 9 chương trình tín dụng cho 12.369 hộ vay với tổng dư nợ 314.403 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, tăng so với 31/12/2020 là 17.936 triệu đồng; doanh số cho vay là 56.290 triệu đồng; doanh số thu nợ là 38.285 triệu đồng; doanh số xoá nợ là trên 81 triệu đồng/2 hộ; nợ quá hạn 3.114 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,99%/tổng dư nợ. Từ đầu năm đến nay, PGD NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, điểm giao dịch tại UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị các thành viên trong Ban đại diện đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và thống nhất một số giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoạt động thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2021, đảm bảo các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng tín dụng trên địa bàn và chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian qua nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Đối với các đơn vị chưa đạt chỉ tiêu giảm nợ quá hạn theo kế hoạch cần khắc phục ngay, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cần tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng nhất là đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích; Phòng giao dịch NHCSXH huyện kịp thời tham mưu cho Ban đại diện tổ chức thực hiện có tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị nhất là các xã có tỷ lệ nợ quá hạn để có biện pháp chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời, hiệu quả…

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác