Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2030

Thứ tư, 30/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 30/8, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023- 2030 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng MTTQ và các đoàn thể; Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an; Công chức Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Địa chính- xây dựng, Văn hóa- xã hội các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2030; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023- 2030 (BCĐ); đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và của UBND tỉnh, huyện về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023- 2030.

Căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, BTV Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 80-KH/HU về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023-2030. Lộ trình việc sắp xếp được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030) và có 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện theo lộ trình.

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, hoàn thành sắp xếp đối với ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định (Tiêu chuẩn đối với đơn vị hành chính cấp xã: diện tích tự nhiên từ 21 km2, quy mô dân số từ 8.000 người trở lên). Giai đoạn 2025-2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô  dân số dưới 300% quy định. Không bắt buộc sắp xếp đối với các đơn vị hành chính đã thực hiện việc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2030, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc tổ chức hội nghị, đồng thời khẳng định: Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn của huyện; chú trọng các yếu tố đặc thù, các giá trị riêng có về văn hoá, lịch sử, sinh thái tự nhiên của vùng đất và con người Gia Viễn, tạo động lực cho sự phát triển của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất, quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở để hoàn thành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2030 đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn 2023-2030. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác