Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu, 28/07/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 28/7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Cường, Giám đốc NHCSXH tỉnh; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện; thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Đ/c Giám đốc PGD NHCSXH huyện báo cáo kết quả tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác giảm nghèo của huyện, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, tập trung chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm huy động và giải ngân các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân trên địa bàn huyện là gần 76 tỷ đồng cho 1.870 hộ vay. Trong đó có trên 600 lao động được vay vốn giải quyết việc làm và trên 800 hộ vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổng dư nợ đến 30/6/2023 là trên 400 tỷ đồng cho trên 10 nghìn hộ vay, tăng trên 35 tỷ đồng so với 31/12/2022, hoàn thành 98% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 9,52% và hoàn thành 93,34% kế hoạch tăng trưởng. Doanh số cho vay trên 56 tỷ đồng; doanh số thu nợ trên 38 tỷ đồng; doanh số xoá nợ trên 81 triệu đồng với 2 hộ; nợ quá hạn trên 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,99%/tổng dư nợ.

Từ đầu năm đến nay, PGD NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, điểm giao dịch tại UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Nổi bật là công tác triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng được triển khai, tích cực. Đến nay đã có gần 500 khách hàng mở tài khoản tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch.

Đ/c Chủ tịch UBND xã Gia Lập phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên BDD đã tập trung thảo luận tìm các giải pháp thu hồi nợ quá hạn, chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay tại một số hộ nhận ủy thác cấp xã chưa nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện phong trào "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo"...

Đ/c Giám đốc NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận và đánh giá cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích; đặc biệt là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách mới về vay vốn và tích cực tập huấn cho các thành viên tổ vay vốn. Qua đó nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác