Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Thứ tư, 12/07/2023

Chiều ngày 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu tại trụ sở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã thể hiện quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế số nhằm tạo lập hành lang pháp lý giúp kiến tạo sự phát triển trên không gian mới (không gian số), giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn chuyển đổi số thời gian vừa qua, giải quyết các "điểm nghẽn" nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), cùng 01 Nghị định, 02 Chỉ thị, 01 Công điện, 07 Nghị quyết, 11 Thông báo kết luận của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành.

Tính đến hết ngày 30/6/2023, đã có 96 Bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

 Về hạ tầng số, đáng chú ý, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 2.416/3.924 thôn lõm sóng viễn thông, trong đó có 2.418 thôn lõm sóng giai đoạn 2021-2022 và phát sinh mới 1.506 thôn giai đoạn 2022-2023.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có chuyển biến rõ rệt. Lũy kế đến nay, Cổng có hơn 7,77 triệu tài khoản (tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ (tăng hơn 1,76 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái); 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến từ Cổng (tăng hơn 4,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Đối với huyện Gia Viễn, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 41/72 chỉ số, có 31/72 chỉ số hoàn thành thấp hoặc chưa thực hiện được. Nguyên nhân các chỉ tiêu thực hiện ở mức thấp hoặc chưa thực hiện được là do một số chỉ số của Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp huyện chưa được triển khai; một số cơ quan chuyên môn của UBND huyện chưa thực sự chủ động tham mưu, đề xuất hoặc đề xuất chưa phù hợp, hiệu quả.

Về kết quả thẩm tra, xác minh số liệu tự đánh giá của UBND các xã, thị trấn: đa số các xã, thị trấn đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 25/50 chỉ số thuộc các nhóm: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng. Thực hiện ở mức thấp hoặc chưa thực hiện được 25/50 chỉ số thuộc các nhóm: Hoạt động chính quyền số; Hoạt động kinh tế số; Hoạt động xã hội số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học, những giải pháp cụ thể trong triển khai chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thời gian tới về thể chế; nhân lực số; xây dựng, chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu; an ninh, an toàn; tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát triển tiện ích cho người dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong chuyển đổi số quốc gia, cụ thể là trong nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là về dữ liệu, đầu tư tài chính, cơ sở vật chất và con người, tạo các dịch vụ công, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, khó khăn, thách thức, tạo đột phá hơn nữa với quan điểm toàn dân, toàn diện, tổng thể, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng đề nghị cần tập trung vào 4 ưu tiên chính là phát triển cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, phát triển nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động; đẩy mạnh ứng dụng, triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử…; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo ra những giá trị mới; đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân; huy động nguồn lực cho chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm các nước trên thế giới về chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới và tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 sẽ được triển khai thành công ở cấp độ quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác