Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ năm, 30/11/2023

Sáng ngày 30/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng BCHQS  các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Ngô Trường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy truyền tải nội dung văn bản tại Hội nghị

Đ/c Đặng Thanh Bình, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy truyền tải nội dung văn bản tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ quán triệt, triển khai đến các đại biểu một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm:  Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 105-HD/TW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quán triệt Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.  

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Trung ương được quán triệt tại hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện. Khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp của địa phương, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT &TT)

Bài viết khác