Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4 theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm, 29/09/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 29/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022 (đối tượng 4) theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện. Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí là: Bí thư, Phó Bí thư, UV BTV Đảng ủy Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học &THCS, THCS trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 3 chuyên đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian để học viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến nội dung các chuyên đề.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên được cung cấp thêm thông tin, nâng cao nhận thức về lý luận và giải đáp những vấn đề về các vấn đề phát triển của địa phương, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao năng lực tham mưu, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ then chốt của Đảng, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ; mục tiêu và yêu cầu của lớp học là bồi dưỡng, cập nhật những thông tin kiến thức nhất là kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, chức danh ở từng vị trí công tác. Đồng chí đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc chương trình, nội dung, thời gian lên lớp theo nội quy, quy định của nhà trường; sắp xếp thời gian công việc cơ quan và gia đình hợp lý để tham gia đầy đủ khóa học./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác