Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội Cựu chiến binh xã Gia Xuân tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ năm, 23/06/2022

Sáng ngày 23/6, Hội Cựu chiến binh xã Gia Xuân tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Xuân Ninh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; đồng chí Lê Viết Bình, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã và 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 300 hội viên cựu chiến binh của xã đã về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, Hội CCB xã đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở; đóng góp tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Các cấp hội CCB trong xã đã tích cực triển khai, vận động hội viên thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa phát triển kinh tế-xã hội”. Duy trì hiệu quả phong trào đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các nghề TTCN, dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn xã có 18 hộ gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và tỉnh; số hộ hội viên CCB có mức sống khá và giàu đạt 70 %. Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố Quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; tập hợp, đoàn kết hội viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về mọi mặt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Xuân Ninh, Chủ tịch Hội CCB huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội CCB xã Gia Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, trong thời gian tới đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua công tác Hội; nâng cao chất lượng xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, bảo vệ môi trường.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh xã Gia Xuân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu CCB huyện trong thời gian tới./.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT &TT)

Bài viết khác