Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021

Thứ ba, 19/04/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 18/4, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện năm 2021. Dự hội nghị có thủ trưởng, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội vụ, Tài chính kế hoạch, Văn hóa- Thông tin, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, chuyên viên phòng Kinh tế- Hạ tầng phụ trách công tác hướng dẫn, tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm của huyện.

Trong năm 2021 và Quý I năm 2022, công tác CCHC của huyện tiếp tục được triển khai theo kế hoạch CCHC năm 2021, kế hoạch CCHC năm 2022 của huyện và đạt được những kết quả tích cực. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật, thực hiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục từ khâu soạn thảo, tham gia ý kiến, đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính (TTHC), thẩm định, thẩm tra, ban hành đúng theo quy định của pháp luật. UBND huyện đầu tư trang thiết bị, những phương tiện kỹ thuật hiện đại, tiên tiến phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đầu tư thêm trang thiết bị làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến xã thực hiện kết nối hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành i-Office, 100% các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức được cung cấp triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. Tuy nhiên, công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc ít phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, điểm tự đánh giá kết quả còn chưa cao, chưa đảm bảo yêu cầu đã đề ra.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác CCHC, kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, trước mắt, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ tài liệu kiểm chứng phục vụ cho công tác kiểm tra của tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới đây; nghiêm túc triển khai và hoàn thành nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 theo kế hoạch năm. Tập trung rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC ở đơn vị; thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp nâng cao điểm chỉ số thành phần; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến hướng tới sự hài lòng của người dân…

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác