Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ tư, 15/02/2023

Sáng ngày 15/02, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Tô Văn Hà, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS, Trưởng công an các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đ/c Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau: Xác định rõ Nghị quyết có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời, gắn trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể

Đ/c PCT UBND huyện phụ trách UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 02 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2022.

Hồng Hạ-Trung tâm VH-TT&TT huyện

Bài viết khác