Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2022

Thứ sáu, 04/03/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 03/3, UBND huyện tổ chức hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2022. đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hùng Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan giải trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao, tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 2 và 02 tháng đầu năm năm 2022, theo đó: Trong tháng 02 năm 2022, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022…. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhất là việc thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn,... Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, nông thôn; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh…Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng theo kế hoạch, an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời trong thời gian tới đó là: Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND các xã chưa tích cực, chủ động tham mưu, giải quyết nhiệm vụ được giao; sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xem xét, tham mưu, giải quyết nhiệm vụ được giao có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao đặc biệt: Việc giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất, công tác dồn điền, đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa tiến độ còn chậm; việc xử lý, giải quyết các trường hợp xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, vi phạm các công trình kênh mương, hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ, hành lang an toàn giao thông, hành lang đường điện… thiếu thực sự quyết liệt, thiếu cương quyết; công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện một số dự án, công trình, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tiến độ chưa đảm bảo theo yêu cầu; công tác quản lý, giám sát các trường hợp FO tại nhà, thu gom, xử lý rác thải hạn chế mầm bệnh chưa chặt chẽ; công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ bên cạnh những kết quả đã đạt được còn tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm; công tác cải cách hành chính, việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử có chuyển biến tích cực nhưng kết quả chưa thực sự nổi bật, rõ nét…

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm đã được tỉnh, huyện xác định Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, với tinh thần truy đến cùng, giải quyết triệt để, làm việc phải có kế hoạch cụ thể, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không gia hạn thời gian thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với nhiệm vụ được giao; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt hành động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện và của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo linh hoạt, hiệu quả; siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật, Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy định; Đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt những kết quả tích cực, rõ nét; phát động và triển khai các hoạt động chào mừng 200 năm danh xưng, 30 tái lập tỉnh Ninh Bình đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; xây dựng phương án chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nôi, thủy sản, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 để ổn định sản xuất; triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp khoanh vùng, dập dịch dịch tả lợn Châu phi nhất là tại các xã còn có dịch; Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, kiên quyết xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm phát sinh mới theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt tại các xã: Gia Hưng, Gia Phú, Gia Tiến, Gia Hòa, Gia Lập và thị trấn Me; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể để xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm đã được kiểm tra, phát hiện; tập trung giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công theo đúng kế hoạch, không gia hạn thời gian nhất là các dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 477 đoạn từ ngã 3 Gián Khẩu đến hết phạm vi khu 50ha, Khu công nghiệp; dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao; dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào khu du lịch Kênh Gà và động Vân Trình giai đoạn I cơ bản xong, đang tiếp tục triển khai giai đoạn II; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ KCN Gián Khẩu và địa bàn lân cận và một số dự án trọng điểm khác; Các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, khảo sát, đề xuất phương án sắp xếp, sát nhập thôn, xóm, Tổ dân phố theo đúng quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chủ động nắm, bám tình hình đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh, lợi dụng kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường nắm tình hình các hội nhóm công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời có biện pháp giải quyết tốt mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, hài hòa về lợi ích, không để mâu thuẫn kéo dài gây đình công, lãng công gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác