Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Viễn tổ chức diễn tập Lực lượng 47 năm 2023

Thứ sáu, 29/12/2023

Ngày 29/12, Ban CHQS huyện Gia Viễn tổ chức diễn tập Lực lượng 47 năm 2023 trong xử trí tình huống diễn ra trên không gian mạng. Dự cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Văn Sanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Với đề mục “Lực lượng 47 Ban CHQS huyện thực hành đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội", cuộc diễn tập được kết cấu với 3 tình huống theo cấp độ. Theo đó, tình huống 1: Trực tiếp xử lý, đấu tranh với 01 tài khoản xấu độc trên mạng xã hội. Tình huống 2: Hành động của Lực lượng 47 Ban CHQS huyện xử lý tình huống thông tin trên mạng xã hội về quân nhân có liên quan đến địa phương. Tình huống 3: Hành động của chỉ huy và Lực lượng 47 cùng các cơ quan chức năng xử lý tình huống trên không gian mạng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương.

Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, kết hợp với kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh trên không gian mạng, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, các lực lượng xử lý tình huống bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình thứ tự các bước. Thực hành, hiệp đồng thống nhất đồng bộ, khẩn trương liên tục, linh hoạt, kịp thời đấu tranh trực diện ngăn chặn, xử lý bóc gỡ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Để phát huy vai trò Lực lượng 47 trong thời gian tới, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục kiện toàn, phát triển Lực lượng 47 rộng khắp, nhạy bén về chính trị, nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình nhanh, chính xác; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quốc tế, khu vực và trong nước. Đặc biệt là tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị; từ đó tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, chiến sỹ.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác