Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn pháp luật về Hợp đồng giao dịch và pháp luật Thừa kế trong Bộ luật Dân sự Việt Nam tại xã Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Lập

Thứ ba, 26/12/2023

Để đảm bảo việc thực hành áp dụng pháp luật vào thực tiễn theo đúng quy định của pháp luật, tránh sai sót, vi phạm xảy ra trong quá trình thực áp  dụng pháp luật, Trong 02 ngày 25 và 26/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức tập huấn pháp luật về Hợp đồng giao dịch và pháp luật Thừa kế  trong Bộ luật Dân sự Việt Nam tại xã Gia Hưng, Liên Sơn và xã Gia Lập.

Hội nghị tại xã Gia Hưng

Tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Thư, Trưởng phòng Tư pháp huyện đã triển khai các nội dung Phần thứ ba quy định về Nghĩa vụ và Hợp đồng và Phần thứ tư quy định về Thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Phần thứ ba “Nghĩa vụ và hợp đồng” từ Điều 274 - đến Điều 608, quy định về căn cứ phát sinh, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng, một số hợp đồng thông dụng, hứa thưởng và thi có giải, thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và được kết cấu thành 6 chương.

Hội nghị tại xã Liên Sơn

Pháp luật về Thừa kế được quy định tại phần thứ tư trong Bộ luật Dân sự Việt Nam và pháp luật quy định về quyền thừa kế; có 02 loại thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật; quyền từ chối nhận di sản thừa kế và các quyền khác....

Việc tổ chức tập huấn đảm bảo tính thiết thực, khoa học, cụ thể, sát với thực  tiễn, phù hợp với trình độ, khả năng của cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể  xã, Bí thư, Trưởng xóm, Chi hội trưởng các các thôn, xóm của các xã./.

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác