Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra công tác văn hoá, thể thao và gia đình năm 2023 tại huyện Gia Viễn

Thứ ba, 21/11/2023

Sáng ngày 21/11, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao do đồng chí Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở VH&TT làm Trưởng đoàn, cùng thành viên Đoàn đã kiểm tra công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023 tại huyện Gia Viễn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Thanh, HUV, Trưởng phòng VH&TT; đồng chí Hoàng Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT; cán bộ, công chức Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT huyện.

Đ/c Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo kết quả tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023. Năm 2023, Phòng VH&TT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các Sở có liên quan và phối hợp với các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất do UBND huyện và cấp trên giao. Sự phối hợp đồng bộ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan với Sở Văn hóa và Thể thao và công chức Văn hóa - Thông tin các xã, thị trấn đã tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước. Nổi bật là: Tổ chức thành công Ngày hội Thể thao và Giới thiệu trang Fanpage Gia Viễn - Lịch sử văn hóa phát triển của huyện đã thu hút được gần 1.000 người tham gia và tổ chức các môn thi đấu bóng chuyền hơi, kéo co, …; Chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú đa dạng và điểm mới so với các hoạt động lễ hội những năm trước.

Đ/c Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thể thao và gia đình tại huyện Gia Viễn trong năm 2023, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng của huyện phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để các phong trào văn hóa, thể thao và gia đình phát triển hơn nữa cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia./.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác