Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Xã Gia Phú tổ chức điểm "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ sáu, 11/08/2023

Sáng ngày 11/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Gia Phú tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là đơn vị được UBND huyện chọn tổ chức điểm ngày hội. Dự Ngày hội có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thượng tá Đinh Thiết Dũng, Phó Trưởng Công an huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an xã Gia Phú và đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2023) và 18 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" (19/8/2005-19/8/2023). Phát huy kinh nghiệm và truyền thống trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Gia Phú thời gian qua tiếp tục được triển khai thực hiện và phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu.

Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,  ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào tự quản về ANTT và các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Thường xuyên duy trì hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả, như: tổ dân phố, thôn, xóm an toàn về an ninh trật tự, camera an ninh, trường học an toàn về an ninh trật tự, tổ tuần tra nhân dân…Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an xã với Ủy ban MTTQ xã, các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Gia Phú. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng Công an và toàn thể nhân dân xã Gia Phú tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Quan tâm duy trì và xây dựng mới các mô hình, điển hình trong phong trào, tập trung ở những nơi phong trào chưa mạnh, các địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự để lựa chọn, nhân rộng, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Lê Vân, HUV, Chủ tịch UBND xã Gia Phú đã được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 cũng đã được UBND huyện, UBND xã khen thưởng./.

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác