Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 07/01/2022

Chiều ngày 06/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện (Ban đại diện) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2021, triển khai, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban đại diện huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đ/c Nguyễn Tiến Hải, Trưởng phòng giao dịch NHCSXH huyện phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã tác động không nhỏ đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai kịp thời đến người dân trên địa bàn góp phần quan trọng trong việc thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội, được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, nổi bật như: Đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn thực hiện là 320.089 triệu đồng, đạt 99,57% kế hoạch, tăng 23.418 triệu đồng so với đầu năm. Có 12.199 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình cho vay là 319.647 triệu đồng tăng 23.180 triệu đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,82%. Trong đó dư nợ uỷ thác cho các tổ chức hội, đoàn thể là trên 316 tỷ đồng, chiếm 98,95% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, Ban đại diện chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, UBND các xã, thị trấn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đặc biệt 09 xã có nợ quá hạn trên 0,5% có chuyển biến tích cực: 2 xã giảm nợ quá hạn xuống dưới 1%, hai xã giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,5%. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn từng xã đều được nâng lên thể hiện trên tất cả các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại, dư nợ tăng, nợ quá hạn, lãi tồn đọng giảm.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác nhất là những nỗ lực, cố gắng của các xã có chuyển biến tích cực trong việc giảm tỷ lệ nợ quá hạn và đặc biệt những đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong công tác tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện đề nghị thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn; phối hợp với các đơn vị trong việc thẩm định, cho vay đúng đối tượng, hạn mức, sử dụng vốn đúng mục đích… Cùng với đó cần mới công tác giao ban thường xuyên, định kỳ theo các cụm, chú trọng công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác nhằm kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Tại hội nghị đã bình xét và khen thưởng cho 2 xã: Gia Thịnh, Gia Phú và Hôi Liên hiệp phụ nữ huyện làm tốt hoạt động chính sách xã hội năm 2021 trên địa bàn./.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác