Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thẩm tra, xác minh kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 của UBND huyện

Thứ hai, 10/07/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 10/7, Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng tổ chức thẩm tra, xác minh kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 của UBND huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện; thành viên Tổ công tác kiểm tra, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022.

Theo kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của UBND huyện năm 2022, tổng số điểm đạt được là 511,18/765 điểm. Huyện đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 41/72 chỉ số, có 31/72 chỉ số hoàn thành thấp hoặc chưa thực hiện được. Nguyên nhân các chỉ tiêu thực hiện ở mức thấp hoặc chưa thực hiện được là do một số chỉ số của Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp huyện chưa được triển khai; một số cơ quan chuyên môn của UBND huyện chưa thực sự chủ động tham mưu, đề xuất hoặc đề xuất chưa phù hợp, hiệu quả.

Về kết quả thẩm tra, xác minh số liệu tự đánh giá của UBND các xã, thị trấn: đa số các xã, thị trấn đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 25/50 chỉ số thuộc các nhóm: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng. Thực hiện ở mức thấp hoặc chưa thực hiện được 25/50 chỉ số thuộc các nhóm: Hoạt động chính quyền số; Hoạt động kinh tế số; Hoạt động xã hội số.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022, Tổ Công tác đã tập trung thẩm tra, xác minh, đánh giá 8 chỉ số là Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Hoạt động chính quyền số; Hoạt động kinh tế số; Hoạt động xã hội số và kiểm tra thực tế tại xã Gia Phương và Gia Vượng.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đánh giá những nỗ lực, cố gắng của UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện trong việc triển khai hoạt động chuyển đổi số, đồng thời đề nghị UBND cần đổi mới phương thức chỉ đạo công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về chuyển đổi số để công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn nữa./.

 

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác