Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện ủy tổng kết công tác năm 2022

Thứ sáu, 06/01/2023

Sáng ngày 06/01, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Về dự hội nghị có đồng chí Dương Thu Hà, Trưởng phòng đoàn thể Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí thành viên các Ban chỉ đạo: phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và BVTQ;  phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện QCDC ở cơ sở; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Trưởng khối Dân vận, Trưởng các ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Năm 2022, các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Trung ương, các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội. Nội dung, phương thức, cách làm tiếp tục được đổi mới; các hoạt động công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể được tập trung về cơ sở, địa bàn dân cư với những mô hình hiệu quả thiết thực; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định-an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh và xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh tại các địa phương.

Năm 2022, toàn huyện đã thực hiện được 70 mô hình “Dân vận khéo", trong đó lĩnh vực kinh tế 23 mô hình, lĩnh vực văn hoá-xã hội 39 mô hình, lĩnh vực an ninh- quốc phòng 9 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 1 mô hình.

Năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác Dân vận; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình, phần việc góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị các đơn vị, các ban chỉ đạo thời gian tới cần thực hiện: Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”; Ban Dân vận và các Ban tiếp tục bám sát cơ sở, nắm tình hình Nhân dân, tăng cường công tác vận động quần chúng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và chung sức của toàn dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống Nhân dân.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác