Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn nâng cao năng lực về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023

Thứ năm, 17/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 17/8, UBND huyện phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo huyện và các xã, thị trấn. Về dự có đồng chí Phạm Ngọc Phúc, Trưởng phòng BTXH Sở LĐTB&XH; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng BTXH-Sở LĐTB&XH; đồng chí Đinh Thuý Hằng, HUV, Trưởng phòng LĐ-TB&XH; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ viên Tổ giúp việc BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có MSTB huyện; các thành viên BCĐ, rà soát viên hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện được nghe các đồng chí Lãnh đạo Phòng BTXH thuộc Sở LĐTB&XH giới thiệu về các chính sách giảm nghèo hiện hành; các chương trình, dự án về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh đang triển khai áp dụng, hướng dẫn, nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng các dự án giảm nghèo; hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có MSTB năm 2023. Phương pháp xác định dạng tật, mức độ khuyết tật của Hội đồng XĐMĐKT cấp xã.  

Các đại biểu thảo luận, trao đổi và đặt những câu hỏi về những nội dung còn khó khăn, vướng mắc khi triển khai Chương trình tại cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng BTXH thuộc Sở LĐTB&XH, các đồng chí Báo cáo viên đã chia sẻ và trả lời đối với từng nội dung mà các đại biểu quan tâm để địa phương thực hiện đúng quy định.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện nắm vững các chủ trương, chính sách và phương pháp triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn phụ trách, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện năm 2023 và giai đoạn 2021- 2025.

 

Kim Thoả, Trung tâm VH-TT&TT  

Bài viết khác