Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ghi nhận diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Viễn năm 2022

Thứ năm, 13/10/2022

Trong 2 ngày 11 và ngày 12/10, UBND huyện đã tổ chức cuộc diễn tập KVPT cấp huyện với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện". Sau 2 ngày, 1 đêm thực hành, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và phương tiện kỹ thuật tham gia diễn tập.

Để bảo đảm cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích yêu cầu đề ra, Ban Tổ chức diễn tập đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trên cơ sở nắm chắc các chỉ thị, ý định diễn tập của Quân khu III, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã từng bước ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức kiện toàn lực lượng, phương tiện, luyện tập phương án đảm bảo cho công tác diễn tập KVPT huyện đạt kết quả cao nhất.

Cùng với việc chuẩn bị về văn kiện diễn tập, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương án, lực lượng bảo đảm cho diễn tập đã được Ban Tổ chức diễn tập thường xuyên quan tâm. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng công sự trận địa thiết bị Sở Chỉ huy khu căn cứ chiến đấu, các khu vực thực binh đầy đủ, chu đáo, sát với yêu cầu thực tế khi có chiến tranh xảy ra, từ việc đắp sa bàn, xây dựng công sự trận địa, hầm, hào đến công tác ngụy trang, bảo đảm cho các nội dung diễn tập sát với các tình huống chiến đấu. Cụ thể, đã huy động hơn 2.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia thiết bị sở chỉ huy và các nội dung có liên quan. Lắp đặt nhà sự kiện: 300 m2, xây dựng 1 sa bàn phục vụ các hội nghị, đào đắp khoảng hơn 1000m3 đất, đá và mua hơn 3000 bao tải cát để xây dựng Sở chỉ huy và đắp công sự, hầm hào, lắp đặt 10 nhà bạt để bố trí nơi làm việc của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, 03 hầm chữ A. Làm mới hơn 40 mô hình tượng trưng, tạo giả, bảo đảm 167 bộ quân trang các loại cho các lực lượng tham gia diễn tập. Huy động một khối lượng lớn về phương tiện kĩ thuật, cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cho cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, công tác dân vận tại các địa bàn diễn ra hoạt động diễn tập được Ban Tổ chức diễn tập chú trọng thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhân dân ở các xã, thị trấn tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần cách mạng, tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng vũ trang địa phương cũng như các đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, đáp ứng yêu cầu mà cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đặt ra.

Phần thực binh đổ bộ đường không (ĐBĐK) được thực hiện với quy mô lớn, các lực lượng tham gia diễn tập đã bám sát phương án của huyện và ý định của đạo diễn đồng thời tiếp thu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để hoàn chỉnh phương án chung thống nhất. Tổ chức xây dựng công sự trận địa, làng chiến đấu với quy mô lớn, luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc kết hợp đa dạng các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu.

Trong cuộc diễn tập lần này có một số nội dung mới so với cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017, đó là: Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Đặc biệt, trong diễn tập thực binh đã đưa thêm nội dung Công an huyện thực hành xử trí tình huống khiếu kiện đông người gây rối trật tự công cộng; Ủy ban Quân sự thị trấn Me thực hành Thiết quân luật và nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường không có bắn đạn hơi, sử dụng thuốc nổ, có thể coi đây là một đợt huấn luyện toàn diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang từ huyện đến xã.

Cuộc diễn tập đã phát huy tốt chức năng tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; vận dụng nhuần nhuyễn nội dung phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an và giữa LLVT với các ban, ngành, đoàn thể. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn. Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của LLVT huyện với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Lê Thảo (Trung tâm VH-TT&TT)

Bài viết khác