Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

LĐLĐ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020

Thứ hai, 01/06/2020

Sáng ngày 29/5, LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Mai Thủy - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lê Viết Bình - Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Hoàng Thị Liễu - HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện, các đồng chí UVBCH, ủy viên Ban nữ công LĐLĐ huyện, chủ tịch các công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ huyện và các tập thể cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện tốt những quan điểm, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đại hội công đoàn các cấp, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn trên địa bàn huyện triển khai rộng rãi đến đông đảo đến công nhân, viên chức và người lao động. Nổi bật là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Phong trào thi đua vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển; Phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

Hằng năm, có trên 98% chị em đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và có trên 85% chị em được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Đội ngũ nữ CNVCLĐ của huyện có sự chuyển biến về số lượng và chất lượng, với 4.361/5.189 CNVCLĐ, chiếm tỷ lệ 84%. Các phong trào thi đua yêu nước đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan toả rộng, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện được  đã triển khai.

Kết quả, từ năm 2015 - 2020, trên địa bàn huyện đã có 130 tập thể và 553 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, LĐLĐ huyện và UBND tỉnh Ninh Bình khen thưởng. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện có 814 sáng kiến, kinh nghiệm của công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 3 đề tài, sáng kiến được áp dụng thực tế đem lại hiệu quả cao đã được Hội đồng Khoa học huyện, tỉnh công nhận.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua lao động sản xuất, 2 tập thể và 13 cá nhân được LĐLĐ huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015 - 2020; 2 tập thể và 21 cá nhân được LĐLĐ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2015- 2020.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác