Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2020 tại huyện Gia Viễn

Thứ tư, 09/12/2020

Chiều ngày 8/12, Sở Văn hóa và Thể thao do đồng chí Nguyễn Cao Tấn - Phó Giám đốc Sở có buổi làm với huyện UBND huyện về việc kiểm tra công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Đ/c Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, UBND huyện bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương nhất là Lễ đón Huân Chương lao động hạng Nhì và bằng công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn NTM năm 2020, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuyên truyền dịch bệnh Covid 19… bên cạnh đó, phong trào xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa, thể thao được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, thực sự đi vào cuộc sống được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực, hưởng ứng tham gia. Đến nay toàn huyện có 195 khu dân cư, trên 100 cơ quan, đơn vị đạt cơ quan, đơn vị văn hóa; toàn huyện có 8.521 gia đình thường xuyên tập thể thao, số người luyện tập TDTT thường xuyên gần 33 nghìn người.

Đ/c Nguyễn Cao Tấn - Phó Giám đốc Sở VH&TT phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Tấn - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thể thao và gia đình tại huyện Gia Viễn trong năm 2020 và đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng của huyện phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để các phong trào văn hóa, thể thao và gia đình phát triển hơn nữa cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác