Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Thứ hai, 11/09/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 11/9, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

9 tháng đầu năm 2023, công tác Tư pháp trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, các lĩnh vực công tác đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm và chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả; 9 tháng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Sở Tư pháp, Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, qua đó tham mưu cho UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã kịp thời giải quyết các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cấp huyện: Đã tiếp nhận, giải quyết chứng thực 38 bản sao từ bản chính. Cấp xã: Chứng thực bản sao từ bản chính: 16.952 bản. Chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ: 376 việc. Chứng thực hợp đồng giao dịch: 1.792 việc.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hường dẫn thi hành có hiệu quả.

Về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cử công chức trực tiếp hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06, đó là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ mai tang phí, qua đó 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phát sinh hồ sơ.

Về thực hiện chủ đề công tác năm, Phòng Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023, với chủ đề "Đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia và số hoá dữ liệu hộ tịch"; Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023-2025 huyện Gia Viễn.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả Phòng Tư pháp huyện đã đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ Phòng Tư pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chủ động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với cán bộ, công chức chuyên môn cấp xã. Điều chỉnh linh hoạt việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn thực hiện được đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác