Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 11/2023

Thứ tư, 08/11/2023

Chiều ngày 08/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023. Đồng chí  Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện uỷ, PCT HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, PCT UBND huyện; các ông (bà) Ủy viên UBND huyện; Thường trực Văn phòng Điều phối NTM huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí  Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Trong tháng 10, UBND huyện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, của HĐND huyện để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch: UBND huyện chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch diện tích lúa Mùa đã chín theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, trồng cây vụ Đông theo kế hoạch; tích cực phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 06 xã: Gia Thanh, Gia Trấn, Gia Hòa, Gia Phú, Gia Vượng, Gia Minh; theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với cơn bão KOINU, cơn bão số 5; tăng cường quản lý nhà nước về ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, đất đai, tài nguyên; xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về sử dụng đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 theo lộ trình, kế hoạch; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XX. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện và ban hành Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, báo cáo, làm rõ và đưa ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu ngân sách trên địa bàn, công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn trên địa bàn theo lộ trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: tổ chức thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, HTX nông nghiệp hướng dẫn, đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí thôn, xóm NTM kiểu mẫu đợt 3 và các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đô thị văn minh đã đăng ký năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá QSDĐ đất năm 2023 trên địa bàn. Thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025,…  

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác