Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

Thứ năm, 01/12/2022

Ngày 01/12, tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022. Tham gia tiếp có đại diện các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện.

Trong phiên có 5 lượt với 06 công dân được tiếp. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, các ý kiến tham gia phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự phiên tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, kết luận từng trường hợp cụ thể và giao các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu, giải quyết các nội dung của công dân theo lĩnh vực phụ trách, trả lời công dân và báo cáo UBND huyện đúng thời gian quy định. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu ban hành thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên tiếp.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác