Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị tập huấn trực tuyến về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Thứ năm, 16/09/2021

Sáng ngày 15/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với một số Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến đến các điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám Đốc Sở Lao động - Thương bình và xã hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh năm 2021; các đồng chí lãnh đạo một số phòng thuộc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Tại điểm cầu tại huyện Gia Viễn đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện giai đoạn 2021-2025 (Ban chỉ đạo). dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên trong BCĐ, thành viên tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện. Điểm cầu tại UBND 21 xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo UBND xã, các thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã; rà soát viên các thôn, xóm, tổ dân phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt các nội dung về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định của Chính phủ; Quy trình rà soát theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...; phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập và biểu mẫu báo cáo theo Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng thời được giải đáp những thắc mắc của các cơ quan đơn vị về chuẩn nghèo, quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh năm 2021 yêu cầu: Các đại biểu dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu các quy định, hướng dẫn của cấp trên và triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các xã, thị trấn chính xác, kịp thời về số hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và số hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025.

Qua hội nghị tập huấn giúp các cán bộ, công chức cơ sở nắm vững quy trình để điều tra xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2021. Để từ đó làm cơ sở cho huyện thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong thời gian tiếp theo./.

Kim Thoả - Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác