Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 21/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 21/4, Thường trực HĐND huyện khoá XX tổ chức kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo Luật định. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại kỳ họp, UBND huyện đã trình các Tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện; chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Đồi, xã Gia Phú; phân bổ vốn đầu tư mục tiêu ngân sách tỉnh phân bổ cho UBND huyện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Thường trực HĐND huyện trình về việc thông qua những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp (từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy).

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét kỹ, thảo luận dân chủ và biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết: (1) Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2023; (2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện; (3) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tâng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Đồi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn; (4) Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư mục tiêu ngân sách tỉnh phân bổ cho UBND huyện Gia Viễn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; (5) Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về việc thông qua những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, ban, ngành quan tâm thực hiện một số nội dung: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp diễn ra bình thường. Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh, của huyện về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác