Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ ba, 09/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhiệm kỳ 2018-2023 được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Hội Nông dân tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể. Các cấp Hội Nông dân huyện Gia Viễn đã bám sát Nghị quyết của cấp uỷ đảng, cụ thể hoá và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Hội phù hợp điều kiện của từng cơ sở, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khoá X đề ra. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hội đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ hội các cấp được rèn luyện, trưởng thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.Vị thế của hội ngày càng được nâng cao, là trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, trong nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên nông dân huyện luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Hội Nông dân huyện đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững đến 100% cơ sở hội. Các cấp hội quan tâm chỉ đạo làm cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển ngày càng sâu rộng, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động… để đầu tư phát triển sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Bám sát các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhiệm kỳ qua, hội đã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa để tạo vùng sản xuất tập trung; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang mô hình lúa cá, lúa - màu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, Hội nông dân các cấp đã làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Hàng ngàn hộ nông dân mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng các mô hình phát triển mới, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, năng động sáng tạo, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trong nhiệm kỳ đã có 14.944 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu “ Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp theo tiêu chí mới. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội và các chi hội trực tiếp giúp đỡ 1-2 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Hội Nông dân huyện còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN và PTNT với hội viên, nông dân địa phương, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất. Đến nay, với tổng dư nợ là trên 400 tỷ đồng cho 4.630 hộ vay. Việc xây dựng và phát triển quỹ Hỗ trợ nông dân được các cấp Hội đặc biệt coi trọng với tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện trên 7 tỷ đồng cho 278 hộ vay. Từ các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vay phát triển sản xuất có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác hội. Các cấp Hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, tu sửa các công trình, đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, cán bộ hội viên nông dân tham gia hiến trên 600 nghìn m2 đất, gần 20 nghìn ngày công và đóng góp gần 3 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hoá thôn xóm, đường giao thông, sửa chữa nhà cho hội viên. Tiêu biểu như xây dựng đường cờ  Tổ Quốc tại thị trấn Me và Gia Sinh, xây dựng đường giao thông tại Gia Xuân và Gia Tân; gắn biển điểm du lịch thân thiện với môi trường…..

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân huyện đã chủ động phối hợp với các ngành quân sự, công an để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Hội đã vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm cả số lượng, chất lượng; vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu. Ngoài ra, các cấp Hội còn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà ở, sổ tiết kiệm tình nghĩa; tích cực tham gia công tác nhân đạo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng làng, xã và gia đình văn hoá, các cấp Hội phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng văn hoá. Đến nay, toàn huyện có 96% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Các cấp Hội nông dân trong toàn huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân tham gia với các nghề trồng nấm, trồng rau an toàn, nuôi ong, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn,

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Nông dân huyện còn xây dựng kế hoạch tham gia giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của hội viên nông dân. Đồng thời tích cực tham gia cùng UBND các cấp tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên, xây dựng chi hội, tổ hội ngày càng vững mạnh.

Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện được Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, nhiều cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen UBND huyện tặng Giấy khen trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên chưa thường xuyên; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn còn chậm; công tác phát triển hội viên ở một số nơi đạt tỷ lệ còn thấp; nguồn vốn và các dự án hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất còn ít; kinh phí đào tạo nghề còn hạn chế…Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Để làm được điều đó, Hội tập trung vào các giải pháp như xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hành động; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tăng cường phối hợp, liên kết với các ngành, các cơ quan, các tổ chức kinh tế xã hội, trong huyện và trong tỉnh… để hỗ trợ nông dân ngày càng tốt hơn về khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn, giống, thiết bị, vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm,

Tin tưởng rằng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội Nông dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và hội viên, Hội Nông dân huyện Gia Viễn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, xây dựng huyện Gia Viễn phát triển toàn diện và bền vững.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác