Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị duyệt phương án PCTT&TKCN năm 2022 - Phân ban III

Thứ hai, 23/05/2022

Sáng ngày 23/5, UBND huyện tổ chức hội nghị duyệt phương án PCTT&TKCN năm 2022 - Phân ban 3, đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ huy kiêm Trưởng phân ban III chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các đồng chí thành viên phân ban III.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung các phương án PCTT&TKCN phù hợp với tình hình địa bàn từng xã theo phương châm “ Ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” sử dụng phương châm “ 4 tại chỗ”. Trong đó nêu rõ phương án ứng phó với từng loại thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, hạn hán, sạt lở đất, PCCCR ở xã Gia Sinh và động đất với mục tiêu huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, giải trình một số vấn đề như: bổ sung nguồn lực khi có yêu cầu, hiệp đồng sẵn sàng về vật tư, phương tiện khi cần, việc huy động lực lượng tại các xã, phải xác định trọng điểm trong PCTT&TKCN, kiểm tra, đánh giá hiện trạng đập tràn, các đê, kè cống, xác định trọng điểm xung yếu thuộc địa bàn các xã quản lý,…

Kết luận hội nghị Ông Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng Ban chỉ huy  kiêm Trưởng phân ban III đề nghị: Căn cứ tuyến đê phụ trách, các xã khẩn trương bổ sung, hoàn thiện phương án sát thực, phù hợp với địa phương, đơn vị mình, nhằm yêu cầu công tác PCTT&TKCN trong mọi tình huống; từng thành viên Phân ban nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời sự cố đảm bảo an toàn các công trình phòng, chống lụt bão thuộc phạm vi Phân ban phụ trách nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Kim Thoả - Trung Tâm VHTT&TT

Bài viết khác