Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

HĐND huyện khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ năm, 25/11/2021

Chiều 24/11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp chuyên để xem xét các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

Đ/c Đặng Tiểu Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tham luận tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Bế mạc Kỳ họp

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gia Viễn được HĐND huyện thông qua, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt là căn cứ quan trọng cho việc quản lý Nhà nước về đất đai, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện tốt các quy hoạch, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và triển khai thực hiện các Quy hoạch trong các lĩnh vực khác; làm căn cứ quan trọng, hữu hiệu giúp huyện quản lý, sử dụng đất đai đồng bộ có hiệụ quả cao, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai, ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai tuỳ tiện, hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lẫn chiếm, huỷ hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái; thu hút đầu tư; tạo điều kiện kích cầu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong quá trình tổ chức thực hiện đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND huyện xem xét, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp.

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác