Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện Gia Viễn long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020 - 2025)

Thứ sáu, 29/05/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 28/5, huyện Gia Viễn long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đây là đơn vị được chọn làm điểm của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, mẹ VNAH Đinh Thị Nhớn, đồng chí Đinh Công Toản - TUV - Giám đốc Sở nội vụ, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Về phía huyện Gia Viễn có đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Thị Huyền - PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí nguyên là UVBTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đồng chí Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 130 đại biểu là tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐTĐKT huyện phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”; trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thường xuyên phát động, tập trung triển khai chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, trong đó sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp ổn định. Phong trào xây dựng NTM bứt phá mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng kịp thời sự phát triển toàn diện của huyện, đưa huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

Phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế huyện nhà tiếp tục được triển khai trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ... Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", phong trào “Nông thôn xanh, sạch, đẹp”, chiến dịch “Toàn dân ra quân làm thuỷ lợi”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phát huy sáng kiến kỹ thuật", "Phong trào toàn dân đại đoàn kết xây dựng Nông thôn mới"... được toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn nhưng tốc độ tăng giá trị bình quân giai đoạn 2015 - 20120 đạt 29,29 %/ năm, giá trị sản xuất năm 2019 đạt trên 32 nghìn tỷ đồng gấp 3,18 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 78%, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ- du lịch chiếm 18,5%.

Nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua là phong trào xây dựng Nông thôn mới. Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, hiện nay Gia Viễn đang trình Chính phủ xem xét, công nhân huyện đạt chuẩn NTM.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng đã được đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh.  Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốt phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động học sinh vào các bậc học, cấp học trong những năm qua đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,58%, giảm 1,52 % so với năm 2015.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện sáu lời Bác Hồ dạy", phong trào "Thi đua quyết thắng", phong được tích cực toàn quân, toàn dân hưởng ứng tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ; Tổ chức tốt công tác khám, tuyển và giao quân đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảng bộ huyện đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào thi đua trong khối Mặt trận và các đoàn thể lan tỏa rộng khắp.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn. UBND huyện Gia Viễn biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 41 tập thể và 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tại hội nghị đã tổ chức bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác