Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023

Thứ năm, 23/02/2023

Sáng ngày 23/02, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy; Lãnh đạo Công an huyện; đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2022, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, toàn huyện đang duy trì, phát huy hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có một số mô hình đang phát huy hiệu quả cao, như: “Mô hình tổ dân phố, thôn xóm an toàn”; “Mô hình an toàn trường học”; “Xứ, họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về ANTT”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật”, “An toàn khu công nghiệp”, “An toàn bệnh viện”, “An toàn các khu, điểm du lịch”, “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”, “Nhóm tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường” góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong năm qua, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phát động, xây dựng mới các mô hình, gồm: “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” tại 21 xã, thị trấn; mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” tại  xã Gia Thắng; mô hình “Câu lạc bộ phổ biến kiến thức pháp luật” ở 25/25 trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX, THCS. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đã điều tra giải quyết 49/50 vụ, không để xảy ra trọng án.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; Thông tư số 124/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận; lồng ghép công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào các nội dung chương trình, đề án, mục tiêu, kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của các đơn vi, địa phương trong từng giai đoạn và bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  năm 2022 được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch  UBND huyện.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác