Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025

Thứ tư, 27/03/2024

Chiều ngày 27/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023 -2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023 -2030. Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực Đảng ủy thị trấn Me và 04 xã  Gia Vượng, Gia Thịnh, Gia Thắng và Gia Tiến thuộc diện sáp nhập.

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Giai đoạn 2023-2025, toàn huyện có 5 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Me, Gia Vượng, Gia Thịnh, Gia Thắng và Gia Tiến sẽ tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, UBND huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch. Đối với việc lập và niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri: Các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập các Tổ lấy phiếu ý kiến theo thôn, xóm, tổ dân phố (Gia Thắng 09 tổ, Gia Tiến 05 tổ, Gia Vượng 06 tổ, Gia Thịnh 18 tổ, thị trấn Me 08 tổ) và ban hành Quyết định ấn định ngày lấy Phiếu ý kiến của cử tri vào ngày 31/3/2024. Sau khi xây dựng xong dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023 - 2025, UBND huyện đã có Văn bản số 345/UBND-NV ngày 04/3/2024 về việc góp ý đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023 - 2025 gửi đến 30 cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có liên quan. UBND huyện dự kiến trình HĐND huyện xem xét, thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và kết quả thực hiện Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 13/4/2024; hoàn thiện hồ sơ Đề án trình UBND tỉnh trước ngày 22/4/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các xã, thị trấn nhanh chóng hoàn thành toàn bộ các hệ thống văn bản theo các mốc thời gian quy định tại kế hoạch của huyện đã triển khai; các tổ công tác của huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công tổ viên bám nắm địa bàn, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và thường xuyên báo cáo, tham mưu với UBND huyện giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Đối với các ban, ngành, đoàn thể của huyện chủ động nắm tâm tư nguyện vọng hội viên, nhân dân để có biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp, hiệu quả. Đối với các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Đề án và tự chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025. 

Đ/c Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Bùi Hoàng Hải, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tiến độ thực hiện tại Hội nghị

Đ/c Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Chủ tịch UBND xã Gia Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác