Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ tư, 17/03/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện, Đ/c Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Đ/c Dương Đức Đằng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, Đ/c Đặng Đình Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự có các đồng chí đại diện Ủy ban bầu cử huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN  huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQVN huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã gửi thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tổ chức giới thiệu được 58 người. Tại hội nghị hiệp thương lần 2, sau khi nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tóm tắt kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 32 đại biểu. Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện đã tổ chức các hội nghị nằm trong bước 2 của quy trình hiệp thương để giới thiệu 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Trong đó, Khối Đảng: 8 người; khối chính quyền: 15 người; MTTQ và các đoàn thể: 8 người; nội chính: 4 người; khối giáo dục: 6 người; tôn giáo: 1 người;  các xã, thị trấn:16 người (trong đó: đại biểu nữ: 32 người, chiếm 55,17%; đại biểu dưới 40 tuổi: 24 người chiếm 41,38%; đại biểu ngoài Đảng: 7 người, chiếm 12,06%; đại biểu tái cử: 16 người, chiếm 27,58%, đại biểu tôn giáo: 1 người chiếm 1,72%).

Biểu quyết thông qua các nội dung hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và biểu quyết nhất trí 100% các nội dung đã thông qua tại hội nghị.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện nhất trí với danh sách sơ bộ mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đưa ra và giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện, hoàn thiện hồ sơ người giới thiệu ứng cử, theo đúng cơ cấu. Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác