Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

Thứ ba, 23/11/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 22/11, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND&UBND huyện và cán bộ được phân công phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chủ để công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với những kết quả nổi bật đó là: Bám sát Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh, UBND huyện Gia Viễn đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25/3/2021 về việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành. Theo đó, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính các cấp. Về cơ bản, các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và nội quy của cơ quan, đơn vị; trong thực thi nhiệm vụ, công vụ luôn tuân thủ kỷ cương, trật tự hành chính và đúng thẩm quyền. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tổ chức quán triệt, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Về thực hiện cải cách hành chính, đã thực hiện rà soát, đề nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn, việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đến ngày 20.11.2021 đạt 22,66%.

Đ/c Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Gia Viễn khẩn trương hoàn thiện khu hành chính công, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thực hiện số hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính để đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân. Đồng thời, nâng cao năng lực của cán bộ phụ trách công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cấp cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của hoạt động cải cách hành chính. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo quy định./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác