Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Thứ sáu, 10/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 09/12, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội vụ, VH&TT, Tài nguyên môi trường, Lao động TB&XH, Trung tâm VHTT&TT huyện vàChủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian qua, bám sát chủ đề công tác năm 2021 đã được xác định “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. UBND huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác cải cách hành chính; chủ động rà soát, đề nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC đối với từng lĩnh vực đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đạt được nhiều kết quả tích cực như: tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt chỉ tiêu của tỉnh đề ra (cấp huyện 39,63%, cấp xã đạt tỷ lệ 29,95%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt từ 70% trở lên; không có hồ sơ TTHC bị trễ hạn, quá hạn. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu; một số đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice chưa đảm bảo quy định; việc cập nhật thông tin về hồ sơ, số hóa thành phần hồ sơ, lưu trữ điện tử hồ sơ TTHC trên hệ thống tại một số bộ phận một cửa cấp xã thực hiện chưa đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tập trung rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC ở đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác CCHC quý IV năm 2021 theo kế hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xem xét, xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, nhũng nhiễu, có hành vi tiêu cực, vụ lợi. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch CCHC trong năm và kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030; kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice, thực hiện đầy đủ việc lưu chuyển văn bản đi theo đúng quy trình…

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác