Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phòng LĐ-TB&XH huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ tư, 12/07/2023

Sáng ngày 12/7, Phòng LĐTB&XH huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện, các đồng chí Lãnh đạo UBND, cán bộ công chức LĐ-TB&XH các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực đều được Phòng LĐTB&XH triển khai đồng bộ, chất lượng công việc được nâng lên; chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định, đời sống tinh thần, vật chất của người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, tiếp tục được cải thiện; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới được quan tâm kịp thời; góp phần quan trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện chính sách nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2023 đã có 81 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng và sữa chữa nhà ở. Phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách trợ giúp cho 400 hộ nghèo và cận nghèo. Tổng hợp danh sách cho gần 1.500 đối tượng người có công và thân nhân người có công đăng ký điều dưỡng năm 2023 tại nhà và đi điều dưỡng tập trung. Tổng hợp hồ sơ đề nghị mai táng phí Huân Huy chương, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, giải quyết chế độ trợ cấp một lần chuyên gia đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào-Campuchia và các chế độ chính sách khác cho 233 đối tượng. Tổng hợp 175 hồ sơ học sinh, sinh viên con của người có công đề nghị hỗ trợ học kỳ 2 năm học 2022-2023. Cấp tiền mai táng phí cho 43 đối tượng. Trong 6 tháng, phòng đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 17 nghìn lượt đối tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng. Theo tổng hợp giai đoạn 2023-2027 có trên 1.700 người có nhu cầu đào tạo theo các đối tượng, ngành nghề, các cấp trình độ, trong đó năm 2023 có 495 người.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị đã thảo luận nêu những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và tìm ra nguyên nhân, đề ra phương hướng giải quyết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đã đề ra.

Dự hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Phòng LĐTB&XH huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ rà soát hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2024. Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng, nhất là việc chi trả tiền mai táng phí, chế độ cho người điều dưỡng, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan kiển tra về vệ sinh an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, đảm bảo quyền lợi ích cho công nhân lao động trong khu công nghiêp,...

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT  

Bài viết khác