Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, gia đình, thể thao năm 2022 tại huyện Gia Viễn

Thứ hai, 05/12/2022

Chiều ngày 02/12, đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao năm 2022 của huyện Gia Viễn. Cùng đi với đoàn có đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Thị Thanh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đồng chí  Lê Văn Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện.  

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2022 và Tình hình triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể dục thể thao năm 2022.

Trong năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch. Phòng đã triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan; phong trào xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa, thể thao được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn.

Trong năm 2022, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, công tác xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể thao quần chúng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trung tâm VH-TT&TT đã hướng dẫn, tổ chức các hoạt động đối với các Đoàn tuyển nghệ thuật, thể thao để tham gia các cuộc thi do tỉnh tổ chức, hướng dẫn, tập huấn cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao ở cơ sở. Trong năm, đã thành lập Đoàn tuyển tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh đạt giải A toàn đoàn, tham gia Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật hát xẩm tỉnh Ninh Bình đạt 1 giải A và giải B. Trung tâm VH-TT&TT huyện đã lựa chọn, huấn luyện Đoàn tuyển tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VII năm 2022, đạt thành tích xếp thứ 3 toàn tỉnh với tổng số 30 huy chương các loại.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển ngành văn hóa, thể thao của huyện. Trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác tham mưu cho UBND huyện phát triển sản phẩm văn hóa của địa phương; thực hiện bảo tồn văn hóa; quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa của các thôn, xóm hướng tới huyện về đích NTM nâng cao năm 2024; hướng dẫn thị trấn Me đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới; công tác tổ chức các hoạt động lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, biểu tượng văn hóa của địa phương; xây dựng bố trí kinh phí hàng năm.

 Kết luận buổi làm viêc đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao kết quả đã đạt được từ đầu năm đến nay của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của huyện. Đối với Phòng VH&TT tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực phụ trách. Đối với  Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và nâng cao năng lực của đội ngũ làm văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác gia đình, phát triển thể thao…

Lê Thảo (Trung tâm VH-TT&TT huyện)

Bài viết khác